Cum puteţi verifica dacă la adresa respectivă este înregistrat sediul social al unei societăţi?

În cazul în care doriţi să vă achiziţionaţi un imobil, printre alte demersuri pe care trebuie să le întreprindeţi, vă recomandăm să verificaţi dacă în registrul comerţului la adresa respectivă este înregistrat sediul social al vreunei societăţi.

Cum puteţi verifica dacă la adresa respectivă este înregistrat sediul social al unei societăţi?

Având în vedere că înainte de începerea activităţii economice persoanele fizice sau juridice au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială este situat sediul social, aveţi posibilitatea să solicitaţi informaţii despre societăţile înregistrate la o anumită adresă astfel:

– prin completarea formularului – tip “Cerere – comandă eliberare informaţii”(carepoate fi descărcat de pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro, secțiunea Informaţii de interes public – Formulare tip – http://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-188.pdf), la care se ataşează dovada privind plata taxei și tarifului aferent stabilit conform HG nr. 902/2012, modificată prin HG nr. 425/2014;

De menționat că cererea se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia se află situat imobilul respectiv sau la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (la nivel naţional), prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire sau on-line, cu semnătură electronică extinsă, prin intermediul portalului de servicii, care poate fi accesat de pe www.onrc.ro, precum şi direct folosind adresa https://portal.onrc.ro.

– prin accesarea serviciului RECOM online – serviciu online, disponibil pe Portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la adresa https://portal.onrc.ro, prin care sunt furnizate informaţii actualizate, pe baza înregistrărilor efectuate de cele 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale. Pentru accesarea https://portal.onrc.ro. este necesar să vă creaţi un cont de utilizator. După crearea contului, puteţi obţine, contra cost, informaţii legale referitoare la toate societăţile înregistrate pe teritoriul României, existente în registrul central al comerţului, ţinut în sistem computerizat. Pentru abonare, este necesar să încheiaţi cu ONRC un contract de prestări servicii şi să constituiţi în contul instituţiei noastre un depozit minim de 300 RON.

Atenţie: Prin intermediul serviciului RECOM online, pot fi verificate gratuit informaţii referitoare la existenţa legală a unei societăţi: denumire, numărul de înregistrare în registrul comerţului, CUI, judeţul şi localitatea, starea acesteia, data ultimei înregistrări, după criterii de căutare cum ar fi: denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului sau CUI.

Important: Având în vedere că registrul comerţului este public, potrivit dispoziţiilor art.4 alin.1 din Legea 26/1990 privind registrul comerţului, orice persoană interesată are acces, contra cost, la datele înscrise în registrul comerţului. Instituţia noastră având obligaţia, conform art.4 alin.2 din actul normativ menţionat anterior, de a elibera la cerere şi după plata tarifului:

– copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru;
– copii certificate actele prezentate;
– informaţii despre datele înregistrate în registrul comerţului şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

Indiferent de modalitatea de furnizare, tarifele percepute pentru eliberarea de copii şi/sau informaţii nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora. Furnizarea informaţiilor din registrul comerţului se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie: Precizăm că răspunderea privind modalitatea de utilizare a informaţiilor obţinute, conform celor de mai sus, aparţine solicitanţilor.

Legislaţia aplicabilă:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările ulterioare

Sursa – http://www.onrc.ro/index.php/ro/cum-puteti-verifica-daca-la-o-anumita-adresa-este-inregistrata-o-societate

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: