Restituirea taxei pe poluare (auto) – documente necesare 2012

Pentru cei interesati, trebuie sa stiti ca potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 17/10.01.2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/deţinute, şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr. 140/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr. 9/2012.

Iata documentaţiile în baza cărora se fac restituirile reprezentând: diferenţe între taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, diferenţe de taxă rezultată în urma contestării acesteia şi valoarea reziduală a taxei plătite.


UPDATE 2013 – Ghid cu privire la timbrul de mediu (valabil incepand cu februarie 2013
) – CLICK AICI

1. Diferenţa între taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Potrivit prevederilor Legii nr. 9/2012 şi a Hotărârii Guvernului nr. 9/2012, în cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 sau taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule achitată conform art. 214 indice 1 – 214 indice 3 din Legea nr. 571/2003 sunt mai mari decât taxa rezultată din aplicarea prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se pot restitui contribuabililor sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Pentru restituirea sumelor, titularul obligaţiei de plată va depune următoarele documente:

– cerere de restituire (model tip) aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012;
– documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie;
– copia cărţii de identitate a vehiculului cu prezentarea în original a acesteia;
– copia certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestuia.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

2. Diferenţa de taxă rezultată în urma contestării acesteia

În baza reglementărilor art. 9 din Legea nr. 9/2012, în cazul contestării taxei plătite pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită.

Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă, contribuabilul va depune în original şi copie la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente:

– cerere de restituire model tip;
– dovada plăţii taxei: chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz;
– documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului;

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Restituirea sumelor se face potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în maxim 45 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

3. Valoarea reziduală a taxei plătite

În conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012 şi a Hotărârii Guvernului nr. 9/2012, atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de lege este scos ulterior din parcul auto naţional, contribuabilul care a plătit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia.

Pentru restituirea sumei, contribuabilul va depune la organul fiscal competent în administrarea acestuia următoarele documente:

– cerere de restituire model tip aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012;
– copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului;
– documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi copie;
– documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie;
– dovada plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie şi în original, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz.

Documentele în original se restituie contribuabililor ulterior verificării conformităţii şi înscrierii pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Sursa – www.finantevalcea.ro

Advertisement

spot_img

OUG 93/2022 – RESTITUIRE...

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată...

Guvernul a aprobat acordarea...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui...

INFORMARE (2022) – referitoare...

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea...

Reforma economiei sociale, prevăzută...

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea...

MIPE – lansarea platformei...

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și...

OUG 93/2022 – RESTITUIRE TAXE AUTO

Ordonanța a fost emisă în contextul situației extraordinare creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanşate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul...

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar de 700 de lei, în luna iulie, pensionarilor ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000...

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi acordarea unui ajutor financiar în valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor...

INFORMARE (2022) – referitoare la depunerea anuală a declarației privind beneficiarii reali

Ca urmare a modificării Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte...

Reforma economiei sociale, prevăzută în PNRR, finalizată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu scopul de a crea un mediu favorabil...

MIPE – lansarea platformei PNRR Proiecte. Link oficial aici!

Începând cu data de 31.03.2022, platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR dezvoltată de Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va fi...

DNSC (ALERTA) – campanie cibernetică malițioasă cu malware de tip Trojan Stealer via email

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra faptului că, începând cu data de 25 martie 2022, este în desfășurare o campanie cibernetică...

Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - a publicat pe site-ul oficial un - Ghid pentru asigurarea securității cibernetice pentru IMM-uri - pe care...

Safety first, please …

Ouch - via Telegram Group
%d bloggers like this: