; charset=UTF-8" /> Blog de blogosfera romaneasca » Blog Archive » Legea nr. 282/2015 – modificarea şi completarea OG nr. 20/1994 (reducerea riscului seismic al construcţiilor existente)

Legea nr. 282/2015 – modificarea şi completarea OG nr. 20/1994 (reducerea riscului seismic al construcţiilor existente)

Pentru ca ii intereseaza pe multi, m-am gandit unora le este util textul integral. Sper sa va fie de folos.

Legea nr. 282/18.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente – publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19 noiembrie 2015.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” Art. 2. – (1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii au obligaţia să acţioneze pentru:
a) urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor din proprietate sau din administrare;
b) expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a construcţiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie;
c) transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării construcţiei în clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, în vederea asigurării, în condiţiile legii, a monitorizării acţiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv înscrierii în partea I a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată construcţia existentă;
d) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (6), în funcţie de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică.
. . . . . . . . . .
(6) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare construcţii, precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de construcţii de interes şi utilitate publică vor proceda, în realizarea obligaţiilor care le revin conform legii civile şi calităţii în construcţii, la:”.

2. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
” (61) Se interzic organizarea şi desfăşurarea de activităţi permanente şi/sau temporare în spaţiile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. a) şi altele asemenea, care implică aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.”
3. La articolul 7 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
” b) prezintă un regim de înălţime de la P+3 etaje inclusiv şi minimum 10 apartamente;
c) sunt amplasate în localităţi pentru care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare la cutremur a g, potrivit hărţii de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,15 g.”
4. La articolul 24 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
” e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, precum şi îndepărtarea acestora înainte de începerea execuţiei lucrărilor de intervenţie;”.
5. La articolul 24 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
” h) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (61) de către proprietarii construcţiilor/spaţiilor din aceste construcţii, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în administrare construcţii/spaţii din aceste construcţii.”
6. La articolul 24 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
” h) nerespectarea prevederilor lit. h), cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei, împreună cu măsura interzicerii emiterii autorizaţiilor de funcţionare pentru spaţiul în cauză de către autoritatea administraţiei publice locale competente.”

Art. II. – Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 18 noiembrie 2015.
Nr. 282.

Tags: , , , , , , , ,

 1. 3 Comentarii la “Legea nr. 282/2015 – modificarea şi completarea OG nr. 20/1994 (reducerea riscului seismic al construcţiilor existente)”

 2. By petre on Nov 22, 2015 | Reply

  Statul trebuie sa fie mai responsabil pentru cele 374 cladiri expertizate prin alte metode nu prin contraventii foarte mari.De exemplu :initiatorii acestei legi au analizat impactul social care va fi generat de aceasta lege( cresterea somajului;diminuarea veniturilor statului prin neicasarea la buget a impozitelor pe salarii,venit,asigurari sanatate ,somaj ,impzitul pe cladire,etc.).De asemenea stiu care este bugetul aprobat de guvern pentru consolidari ,persoanelor fizice proprietari de imobilele expertizate si cat dureaza depunerea actelor la primarie,aprobarea acestora licitatii si apoi consolidarea efectiva ( cel putin 4-5 ani).Cu bani alocati de guvern si in ritmul acesta cati an trebuiesc pentru consolidare ( PROBABIL 50-100 ANI).S-a facut un calcul cate persoane poate salva aceasta lege prin inchiderea spatiilor comerciale de la parterul acestor cladiri,si cate sunt condamnate sa traiasca in aceste cladiri si sa moara la un cutremur ( un calcul simplu 374 cladiri X MINIM 100 persoane =……?
  Initiatori stiu ca cei care traiesc si desfasoara activitati in aceste cladiri nu pot face nici macar ASIGURAREA OBLIGATORIE A LOCUINTEI DE 20 euro.Mai bine ar fii facut un proiect de lege care sa creeze fonduri pentru consolidare;De exemplu accesarea de fonduri europene,sau dupa modelul german care are impozite suplimentare pentru dezvoltarea fostei RDG;DESPAGUBIRI CATRE statul ISRAEL.
  Crearea unui fond de solidaritate prin marirea impozitului pe profit cu 1% acesti bani fiind alocati pentru conslidari la care se aduga si bani de la guvern plus accesare de fonduri europene.IN ACEST MOD SE POATE URGENTA CONSOLIDAREA CLADIRILOR NU PRIN INCHDEREA DE ACTIVITATI COMERCIALE,CULTURALE SI AMENZI ENORM DE MARI.
  PRIN ACEASTA LEGE nr. 282 STATUL FUGE DE ORICE RESPONSABILITATE FATA DE CETATENI SI ARUNCA ACEASTA RESPONSABILITATE CATRE NIMENI .INCA O DATA SPUN CA INCHIDEREA UNOR SPATII NU CONSOLIDEAZA ACESTE CLADIRI.

 3. By Daniel on May 15, 2016 | Reply

  Foarte bine.

 4. By Reparatii frigidere on Jan 6, 2017 | Reply

  Din pacate oricine vine la putere nu cauta sa rezolve decit masuri populiste iar restul daca mai apuca.

Posteaza un Comentariu